Wprowadzenie informacji: 09.12.2019 przez: Administrator BIP
Wytworzenie informacji: 09.12.2019 przez: Agnieszka Wilczak - Górniak
Licznik odwiedzin: 573  
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu - 09.12.2019 docx 22.92 KB Administrator BIP
SIWZ - 09.12.2019 pdf 11.29 MB Administrator BIP
Załącznik nr 1A ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat przemyski docx 13.85 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1B ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat jarosławski docx 13.33 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1C ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat przeworski docx 13.30 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1D ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat lubaczowski docx 13.38 KB Administrator BIP
Załącznik nr 2 wykaz czynności do wykonania podczas okresowej obsługi technicznej docx 13.80 KB Administrator BIP
Załącznik nr 2A - wykaz wydanych płynów eksploatacyjnych docx 17.94 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3A - powiat przemyski - kosztorys ofertowo - cenowy xlsx 14.58 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3B - powiat jarosławski - kosztorys ofertowo - cenowy xlsx 14.66 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3C - powiat przeworski - kosztorys ofertowo - cenowy xlsx 14.23 KB Administrator BIP
Załącznik nr 3D - powiat lubaczowski - kosztorys ofertowo - cenowy xlsx 14.43 KB Administrator BIP
Załącznik nr 4 - Formularz oferty docx 56.69 KB Administrator BIP
Załącznik nr 5 - zlecenie naprawy usługi docx 18.77 KB Administrator BIP
Załącznik nr 6 - wzór umowy docx 30.75 KB Administrator BIP
Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu docx 18.72 KB Administrator BIP
Załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania docx 20.72 KB Administrator BIP
Załącznik nr 9 - oświadczenie grupa kapitałowa docx 17.69 KB Administrator BIP
Załącznik nr 10 - Opis bezwzględnie wymaganego potencjału technicznego Wykonawcy docx 17.92 KB Administrator BIP
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 16.12.2019 docx 13.90 KB Administrator BIP
SIWZ - 16.12.2019 docx 199.29 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1A ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat przemyski - 16.12.2019 docx 14.29 KB Administrator BIP
Załącznik nr 1B ZESTAWIENIE SAMOCHODÓW - powiat jarosławski - 16.12.2019 docx 13.81 KB Administrator BIP
Informacja z otwarcia ofert - 23.12.2019 pdf 621.75 KB Administrator BIP
Informacja wyborze oferty dot. część 1 i unieważnieniu postepowania w częśći 2,3 i 4 - 31.12.2019r.pdf pdf 598.96 KB Redaktor BIP
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09.12.2019 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
09.12.2019 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16.12.2019 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
23.12.2019 Administrator BIP
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
31.12.2019 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. 12.02.2020 Administrator BIP