Adres do korespondencji:
ul. Juliusza Słowackiego 85
37-700 Przemyśl

REGON: 369600814
NIP: 795-25-47-258
KRS: 0000721370
RPWDL: 000000200222

 1. Z - ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
  Główny Księgowy

  tel. 16 736 03 73

 2. Rzecznik prasowy

  tel. 16 736 03 74

  tel. 575 002 579

 3. Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

  tel. 16 736 03 74

 4. Koordynator ZRM

  tel. 16 736 03 86

 5. Kadry

  tel. 16 736 03 75

 6. Płace

  tel. 16 736 03 76

 7. Księgowość

  tel. 16 736 03 77

 8. Stanowisko ds. Administracyjno - Organizacyjnych

  tel. 16 736 03 79

 9. Sekcja Informatyki i Łączności

  tel. 16 736 03 82

 10. Sekcja Techniczno - Eksploatacyjna

  tel. 16 736 03 84