Informuję, że dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (15.08.2020r.).
Zespoły Ratownictwa Medycznego pracują zgodnie z grafikiem.
Podstawa prawna:  art. 130 par. 2 Kodeksu pracy  i Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora WSPR w Przemyślu SPZOZ z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy na 2020r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w WSPR Przemyśl SPZOZ.