Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że PZU Życie SA sfinansowało kwotę 5 000,00 (słownie złotych; pięć tysięcy 00/100) brutto z funduszu prewencyjnego mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegającą na zakupie środków ochrony osobistej dla ratowników medycznych tj. zakup rękawic chirurgicznych i ochronnych.