Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na dostawę specjalistycznego obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego i obuwia profilaktycznego dla dyspozytorów medycznych.

Zamówienia zakończone