Przedstawiamy Państwu plan zamówień publicznych planowanych w roku 2019.

Plan zamówień publicznych