Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WSPR w Przemyślu SPZOZ zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1062).;
  3. monitorowanie działalności WSPR w Przemyślu SPZOZ, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. kontakt do koordynatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 16 736 03 74

Informuję, że dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (15.08.2020r.).
Zespoły Ratownictwa Medycznego pracują zgodnie z grafikiem.
Podstawa prawna:  art. 130 par. 2 Kodeksu pracy  i Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora WSPR w Przemyślu SPZOZ z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy na 2020r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w WSPR Przemyśl SPZOZ.

Zapraszmy do składania ofert.

Zamówienia w toku

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych.

Zamówienia w toku

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w Pogotowiu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny.

Praktyki

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że PZU Życie SA sfinansowało kwotę 5 000,00 (słownie złotych; pięć tysięcy 00/100) brutto z funduszu prewencyjnego mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegającą na zakupie środków ochrony osobistej dla ratowników medycznych tj. zakup rękawic chirurgicznych i ochronnych.