Zakup ambulansów sanitarnych na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia zakończone

Zapraszmy do składania ofert.

Zamówienia zakończone

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na dostawę leków różnych.

Zamówienia zakończone

Regionalne Centrum Krwiodawstwa prosi o pomoc w pozyskaniu honorowych dawców, ze względu na braki w Banku Krwi.