Zapraszamy do składania ofert w przetargu na dostawę leków różnych.

Zamówienia zakończone

Regionalne Centrum Krwiodawstwa prosi o pomoc w pozyskaniu honorowych dawców, ze względu na braki w Banku Krwi.