Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc w postaci wsparcia finansowego i rzeczowego.

Przekazane dotacje i darowizny pieniężne w całości zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem.

Serdeczne podziękowania składamy:

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę odzieży całorocznej dla zespołów wyjazdowych.

Zamówienia w toku

Zakup ambulansów sanitarnych na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ.

Zamówienia w toku

Zapraszmy do składania ofert.

Zamówienia w toku

Zapraszamy do składania ofert w przetargu na dostawę leków różnych.

Zamówienia zakończone